«Σύμβουλος Βιώσιμου Εναλλακτικού Τουρισμού Της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής»

Tο νέο Σχήμα Πιστοποίησης, που θα είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης της ΚΕΕΕ σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, με τίτλο «

Σύμβουλος Βιώσιμου Εναλλακτικού Τουρισμού Της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής».

Στόχος αυτής της πιστοποίησης είναι να εισάγει τη σχέση μεταξύ φαγητού/ποτού, γαστρονομίας και τουρισμού και το ρόλο τους στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και άλλα ήδη εναλλακτικού τουρισμού, όπου έχουν να κάνουν με την αναψυχή και την φύση και πιο συγκεκριμένα τον αγροτουρισμό.