Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δραστηριοτήτων».

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να ιδρύσει Φορέα Πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου, ενώ αξίζει να τα προστατεύσουμε.

Το Επιμελητήριο  Μεσσηνίας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μελών του και της οικονομίας διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικός στόχος μας είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.

Καλούμε όλα τα μέλη μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο στην εκδήλωσή μας την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Πλατεία 23ης Μαρτίου).

Την παρουσίαση θα κάνει ο Διευθυντής του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης (ΔΙ.ΦΟ.Π.) κος Άγγελος Τόλκας.

πηγές  http://www.messinianchamber.gr/mesinia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=4590&articleid=28343

http://www.epixeiro.gr/article/54418