ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


May

02

2018

«Ειδικός Αγροδιατροφικού Τουρισμού και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής»

Tο νέο Σχήμα Πιστοποίησης, που θα είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης της ΚΕΕΕ σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ειδικός Αγροδιατροφικού Τουρισμού και νΥπαίθριων Δραστηριοτήτων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής».

 

Περισσότερα