«Μέντορας Εγκαιρης Προειδοποίησης MME»


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ορισμός του Μέντορα

 

Σύμφωνα με το λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθ. Μπαμπινιώτη :

'' Μέντορας είναι το πρόσωπο που καθοδηγεί και συμβουλεύει κάποιον να κάνει σωστές επιλογές''

Σύμφωνα με τον Φρανσουά Φενελόν '' Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου'' :

''Μέντορας είναι Σύμβουλος και Φίλος που δρα ως Πνευματικός Οδηγός και Καθοδηγητής''

 

To ''Mentoring''συνίσταται σε μια δυναμική συμβουλευτική σχέση  μεταξύ δύο μερών του ''Μέντορα'' και του ''Προστατευόμενου /Καθοδηγούμενου''   ( ''Mentee''/ ''Protégé '')  στην οποία διέπει η βασική αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης , κατανόησης και εχεμύθειας.

Στόχος του ''Μέντορα'' είναι να προωθήσει τον καθοδηγούμενο σ' εκείνο το επαγγελματικό επίπεδο ώστε να είναι είναι σε θέση να αναπτύσσει την ικανότητα και πεποίθηση να παίρνει τις δικές του αποφάσεις , να εμπλουτίζει τη γνώση και να βελτιώνει και εμπλουτίζει τις δεξιότητές του.

Μέσα από το ''Mentoring'' προωθείται η Ανάπτυξη Σχέσεων /Εκτίμηση / Εκγύμναση/ Καθοδήγηση.

 

To ''Mentoring'' στην επιχειρηματικότητα / '' Business Mentoring ''

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους( Μ.Μ.Ε) αντιμετωπίζουν στη πλειοψηφία τους προβλήματα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας καθόσον το παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιούργησε έντονες πιεστικές καταστάσεις λόγω της οικονομικής κρίσης .

Πολλές Μ.Μ.Ε λόγω της περιορισμένης διοικητικής , οικονομικής τους επάρκειας και δομής , και προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προαναφερόμενα προβλήματα απευθύνονται σε εξωτερικούς συμβούλους.

 

Στη βάση της ανάγκης για μια επιχείρηση να είναι ευέλικτη , καινοτόμα και βιώσιμη και με γνώμονα το γεγονός ότι μια ΜΜΕ και το αντίστοιχο έμψυχο υλικό της αναζητά μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη και  καθοδήγηση 360° , διαμορφώθηκε ο θεσμός του ''Mentoring'' στην επιχειρηματικότητα ή όπως είναι γνωστό διεθνώς με τον όρο '' Business Mentoring ''

Το '' Business Mentoring '' αποτελεί μια πρακτική η οποία υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια , ώστε να επιτευχθεί η υποστήριξη και η ενίσχυση των Επιχειρηματιών και του Ανθρώπινου Δυναμικού των  Επιχειρήσεων μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και διαχείρισης γνώσης από εξειδικευμένα και έμπειρα άτομα .

 

Στόχος του '' Business Mentoring '' είναι η υποστήριξη και ανάδειξη σε μια επιχείρηση νέων στελεχών διοίκησης , αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , η διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας και η σύνδεση των ατομικών στόχων των '' προστατευόμενων'' ( mentee) με τους στόχους της επιχείρησης

 

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ : ''Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ ''

 

Κάθε χρόνο 200.000 ευρωπαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα αφερεγγυότητας και 1.7 εκ. θέσεις εργασίας χάνονται εξαιτίας το εν  λόγω προβλήματος. Οπως έχει ήδη αναφερθεί η εγνωσμένη ανάγκη για την υποστήριξη κυρίως ΜΜΕ από εξωτερικούς Συμβούλους /Καθοδηγητές με την ιδιότητα του Μέντορα, τα τελευταία χρόνια  βρίσκει όλο και περισσότερους επιχειρηματίες να καταφεύγουν σε μια τέτοια απόφαση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο , όπου σε σχετική έρευνα  αναδεικνύεται  ότι το 34% των ΜΜΕ της Χώρας έχουν λάβει εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη τουλάχιστον για 12 μήνες με τους νεότερους επιχειρηματίες να είναι περισσότερο δεκτικοί σε παρόμοιες υπηρεσίες.

Παρ' όλα αυτά μόλις το 2% από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες δηλώνουν ότι συνεργάστηκαν με Μέντορες ή Οργανώσεις εκπροσώπησης Μεντόρων.  Γεγονός που δηλώνει ότι οι Μέντορες οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη στην επιχείρηση και το Ανθρώπινο Δυναμικό της , παρότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και αποτελεσματικοί φαίνεται ότι δεν δεν βρίσκονται στη πρώτη προτεραιότητα των επιχειρηματιών στο πλαίσιο της συνεργασία τους με εξωτερικούς Συμβούλους.

Και τούτο διότι η πλειοψηφία των επιχειρηματιών από το χώρο των ΜΜΕ δεν είναι τόσο οικεία με τον θεσμό και τις υπηρεσίες που ο Μέντορας προσφέρει. Ενώ δημιουργείται παράλληλα ένα ζήτημα εμπιστοσύνης  μια και οι επιχειρηματίες κυρίως των ΜΜΕ δεν δηλώνουν ιδιαίτερα πρόθυμοι να εκθέσουν τα πραγματικά προβλήματα της επιχείρησης και των εργαζομένων τους σ΄έναν Μέντορα /Εξωτερικό Συνεργάτη, παρόλο που το 74% των επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με έναν Μέντορα σύμφωνα με τη μελέτη , δηλώνουν ότι διαμορφώθηκε ένα ευνοικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης .

Το πιο σημαντικό στοιχείο που επισημαίνεται μεταξύ των ΜΜΕ είναι ότι οι Μέντορες των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επιτυχία στις επιχειρήσεις με συγκεκριμένες δεξιότητες στην ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα

Θα πρέπει να τονιστεί  ότι μεταξύ των ΜΜΕ οι οποίες αγωνιζόταν  για την επιβίωσή τους,  εκείνες οι οποίες σε ποσοστό 26% συνεργάστηκαν ευρύτατα με Μέντορες σημείωσαν μια επιτυχημένη επιχειρηματική  επίδοση ( στοιχεία από την έρευνα για τις ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2012/ '' 2012 Small Business Survey '')

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 60% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πως θα βρει έναν  Μέντορα και που μπορεί να απευθυνθεί.

Σ' ένα γενικότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο ο κίνδυνος πτώχευσης είναι ο βασικός  φόβος που αποτρέπει τους ευρωπαίους εν δυνάμει επιχειρηματίες να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις .

Το 43% των υποψήφιων  επιχειρηματιών στην Ευρώπη δεν θα επέλεγαν να ιδρύσουν μια εταιρεία με το φόβο της αποτυχίας σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 19%.

Προς αυτή τη κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ενωση με πρωτοβουλία τεσσάρων κρατών μελών αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός 'Έγκαιρης Προειδοποίησης '' με στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο. Στον προαναφερόμενο μηχανισμό σε δεύτερο επίπεδο συμμετέχουν επιπρόσθετα πέντε κράτη μέλη με τελικό στόχο την ένταξη και συμμετοχή στο μηχανισμό , το σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε.

Βασική επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εγκαιρης  Προειδοποίησης είναι μέσα από την παράλληλη λειτουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων Συμβούλων /Subject Matter Experts Επιμελητηρίων , Εργοδοτικών Οργανώσεων , η υποστήριξη κυρίως Μ.Μ.Ε μέσα από την καθοδήγηση πιστοποιημένων και καλά καταρτισμένων Μεντόρων Επιχειρήσεων ( Business Mentoring)

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες συμβούλων οι οποίες έχοντας διαγνώσει την ανάγκη να προσφερθούν εκτός των άλλων Υπηρεσίες  ''Mentoring'' σε επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει αντίστοιχα τμήματα και προσφέρουν υπηρεσίες στο  ''Business Mentoring ''

 

 

 

 

Συμπεράσματα

 

Υπάρχει εγνωσμένη ανάγκη στις μέρες μας για την υποστήριξη κυρίως των ΜΜΕ με μια καθοδήγηση 360 σε επίπεδο επιχείρησης και Ανθρώπινου Δυναμικού από εξειδικευμένους Μέντορες παρέχοντας υπηρεσίες ''Business Mentoring ''

 

Θα πρέπει να καμφθεί η αντίληψη των επιχειρηματιών σε σχέση με τους κανόνες εμπλοκής και τις διαδικασίες του ''Business Mentoring '' κυρίως σε θέματα εμπιστοσύνης και επιχειρηματικών δεδομένων.

 

Οι πρωτοβουλίες της Ε.Ε  ( ''Europe Early Warning'') σε συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους , Επιμελητήρια , Εργοδοτικούς φορείς , επιλύει σε μεγάλο βαθμό τη δυσκολία των επιχειρηματιών στην εξεύρεση αξιόπιστων Μεντόρων και στους φορείς θα πρέπει να απευθύνονται.

 

Η επέκταση του μηχανισμού ''Europe Early Warning ''  προοπτικά σ΄όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δημιουργεί μια μεγάλη ανάγκη για την κατάρτιση και πιστοποίηση και ενδεχόμενα σε κάθε κράτος μέλος μέσω των εμπλεκομένων φορέων κατάρτιση Μητρώου Μεντόρων Επιχειρήσεων.

 

Η πολύ καλή κατάρτιση και απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και η εν συνεχεία πιστοποίησή τους αποτελεί για τους Μέντορες Επιχειρήσεων τα  απαραίτητα προαπαιτούμενα  προκειμένου να ανταποκριθούν με αποτελεσματικό τρόπο στο ρόλο τους και να διαμορφώσουν μεταξύ των επιχειρήσεων και του Ανθρώπινου δυναμικού ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ''Μέντορας Εγκαιρης Προειδοποίησης Μ.Μ.Ε ''

 

 

Σημειώνεται ότι μετά από σχετική έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη τον κατάλογο του  ΕΣΥΔ  με τους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων κατά ISO / IEC 170124 δεν έχει διαπιστευθεί σχετικό σχήμα με τη αντίστοιχη ειδικότητα.

Επίσης σε Ευρωπαϊκό δεν έχει επισημανθεί αντίστοιχο σχήμα Πιστοποίησης το οποίο ακολουθεί και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO /IEC 17024.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν έχει εντοπιστεί η ύπαρξη εθνικών προτύπων τα οποία άμεσα ή έμμεσα να παραπέμπουν στο παρόν σχήμα

Ο Υποψήφιος  προς πιστοποίηση κατά ISO /IEC 17024  στο σχήμα :

'' Μέντορας Εγκαιρης Προειδοποίησης Μ.Μ.Ε''  

προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο του και να είναι σε θέση να παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικό πρόγραμμα  κατάρτισης για να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:

 

Τυπικά Ακαδημαϊκά Προσόντα

 

Να είναι απόφοιτος μιας Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης ( ΑΕΙ / ΤΕΙ) ανεξάρτητα από την  ειδικότητα,  καθόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες του καλύπτουν το σύνολο των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς:  Υπηρεσίες / Μεταποίηση/ Εμπόριο .

 

Επιπλέον η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και οι πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ αποτελούν πρόσθετο προσόν.

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

Στα επί μέρους προσόντα του η επαγγελματική του ενασχόληση με το χώρο των επιχειρήσεων είτε με την ιδιότητα του   επιχειρηματία είτε του Συμβούλου  ενισχύει τι γνώσεις και δεξιότητές του .

Αποτελεί προϋπόθεση η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία για τον Υποψήφιο προς πιστοποίηση ''Μέντορα Εγκαιρης Προειδοποίησης ''  η οποία έχει αποκτηθεί από το χώρο των Επιχειρήσεων  είτε απασχολούμενος σε θέσεις διοικητικής ευθύνης  . είτε παρέχοντας οποιαδήποτε μορφής συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

 

Γενικές Δεξιότητες ( ''Generic Skills '')

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες , όπως ευχέρεια στην επικοινωνία , αγωγή και ευγενική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά  τους προστατευόμενούς τους   και να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας , αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. Να περιφρουρούν την ουδετερότητά τους σε σχέση με τους προστατευόμενούς τους , και να λειτουργούν ως πρότυπο ρόλου.

 

 

Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν στον τομέα του '' Business Mentoring ''  . Η πιστοποίηση του παρόντος σχήματος είναι συνδεδεμένο με την παρακολούθηση από την μεριά των υποψηφίων, προγράμματος  κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 20  ωρών.

 

 

 

Σε επίπεδο Γνώσεων

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων

Σε επίπεδο Συμπεριφορών

Έννοιες, σημασία και θεωρητικό πλαίσιο Business Mentoring

Εφαρμογή μοντέλων εργασίας αλλά και επιχειρησιακής συνεργασίας τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον Mentee να επιτύχει στόχους, να βελτιωθεί, να γνωρίσει τον εαυτό του, να δει τις προκλήσεις σαν ευκαιρίες για δράση.

Διερεύνηση και εντοπισμός των σημείων που δημιουργούν δυσλειτουργικές ιδέες ή και πιστεύω.

 

Αντιμετώπιση των αποδυναμωτικών προοπτικών με ενσυναίσθηση και επαναπλαισίωση.

 

Ενεργητική ακρόαση και αποφυγή καθοδηγητικής συμπεριφοράς (ο Mentee καθορίζει το τελικό μονοπάτι των ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί με τον Μέντορα)

 

 

 

DOWNLOADS:
''Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ ''