Σύμβουλος Βιώσιμου Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Πίνακας Επιτυχόντων


Επιτυχόντες

 

Κωδικος Εξετασης: 120410

 

Ισχύει από : 16.07.2019 

Ισχύει έως : 16.07.2023

Aριθμός Πιστοποιητικού

                Ονοματεπώνυμο

1041

Κασούδη Ευαγγελία

1042

Κόντρας Παναγιώτης

1043

Μαζαράκης Γεράσιμος

1044

Παπαδόπουλος Σταύρος

1045

Μαλούδης Απόστολος

1046

Μπέλτσος Λεωνίδας

1047

Κωνσταντινίδου Ελένη

1048

Μιχαλάτου Μίνα

1049

Εμμανουιλίδης Δημήτριος

1050

Μπαντή Σουλτάνα

1051

Περιστεριανού Κωνσταντίνου

1053

ΜΟΥΛΑΔΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ