Συλλέκτης Αυτοφυών Μανιταριών


Το προφίλ του Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών είναι η αφοσίωση , η διάθεση χρόνου και η μετριοπάθεια . Εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονούν κάποιες ποικιλίες  αυτοφυών μανιταριών ο συλλέκτης θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ένα καλό  επίπεδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας αυξάνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις γνώσεις του σε ολοένα και περισσότερες ποικιλίες και είδη μανιταριών καθόσον κάποια από τα αυτοφυή μανιτάρια τα οποία είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα προς βρώση  έχουν τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα προς κατανάλωση και βρώση  δημιουργώντας αμφιβολίες.

Μάλιστα στην Ιταλία προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία σε περίπτωση αμφιβολιών για την καταλληλότητα ή όχι ενός αυτοφυούς μανιταριού οι συλλέκτης έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με το σώμα των ειδικά εκπαιδευμένων Επιθεωρητών Μανιταριών οι οποίοι  αξιολογούν με ασφάλεια το είδος του εκάστοτε αυτοφυούς μανιταριού .

 

 

Η ανάπτυξη του σχήματος πιστοποίησης του ‘’Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών’’ αποσκοπεί:

 

  • Στην αναβάθμιση του προφίλ και του γνωσιακού επιπέδου των ατόμων που ασχολούνται με τη παρούσα ειδικότητα ως πλήρους και αποκλειστικής επαγγελματικής ενασχόλησης  είτε ως παράπλευρη απασχόληση

 

  • Στην αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων , δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες συνθέτουν την επάρκεια του ‘’Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών’’
  • Στην διασφάλιση νέων και ποιοτικών υπηρεσιών στο κλάδο του Οικολογικού Τουρισμού-Επισιτισμού

 

  • Στην επικαιροποίηση των γνώσεων και προσαρμογή της εμπειρίας τους σε σύγχρονα θέματα οργάνωσης και διοίκησης επισιτιστικών μονάδων

 

  • Στη προστασία των συναφών επιχειρήσεων και καταναλωτών  και την ορθή καθοδήγησή τους σε σχέση με τη συλλογή , διατήρηση και βρώση των ενδεδειγμένων αυτοφυών μανιταριών  ώστε να αποφεύγονται ανακρίβειες που οδηγούν σε  συγχύσεις και παραπλανήσεις αναφορικά με τη δημόσια υγεία των καταναλωτών

 

  • Στη προστασία της μυκητοχλωρίδας   και των οικοσυστημάτων  του περιβάλλοντος γενικότερα.

 

 

Ακαδημαϊκά Προσόντα

 

Η απόκτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας ως ‘’Συλλέκτης Αυτοφυών Μανιταριών’’ δεν απαιτεί συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προσόντα.

Παρ΄ όλα αυτά ο υποψήφιος προς πιστοποίηση προκειμένου να ανταποκριθεί με το πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην  ειδική κατάρτιση που θα πρέπει  να παρακολουθήσει, προτιμάται να έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

DOWNLOADS:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος