ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πρότυπα προκειμένου να υποβάλετε κάποια ένσταση ή παράπονο. Ο Φορέας θα σας απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών.

DOWNLOADS:
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ
Objection