«Ειδικός Αγροδιατροφικού Τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Δημιουργία Σχήματος Πιστοποίησης για τον Συλλέκτη αυτοφυών μανιταριών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πιστοποίηση Συμβούλου

Μεταβίβασης Επιχειρήσεων

Η λίστα με τα προαπαιτούμενα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πιστοποίηση για Επαγγελματίες

Καθαρισμού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Η λίστα με τα προαπαιτούμενα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος