Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης MME

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης και Εξετάσεων

του σχήματος Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

15 - 16 Οκτωβρίου 2022

Εκδήλωση ενδιαφέροντος